News News

News Center

/
/
/
关于2019年端午节放假的通知

关于2019年端午节放假的通知
Recommend

(Summary description)关于2019年端午节放假的通知

关于2019年端午节放假的通知
Recommend

(Summary description)关于2019年端午节放假的通知

  • Categories:内部通知
  • Time of issue:2019-06-04 13:58
  • Views:
Information

关于2019端午节放假通知

公司全体员工:

根据国家法定假期的规定,并结合我司实际情况,现将我公司2019年端午节放假安排通知如下:

放假安排:2019年6月7日(星期五)放假1天。

请各部门做好节前安全检查,确保节假日各项工作的安全。同时,公司倡导各位员工在假期期间,注意安全文明出行,饮酒需适度,切勿酒驾,过一个既健康安全,又开心和睦的假期。

提前预祝各位员工,端午节快乐,阖家幸福!

特此通知                                                                                                                                                                                                                                                                                    综合管理部

                                           2019年6月4日

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scan the QR code to read on your phone

Related information

返回顶部

Mail: zhjh@sourcewater.cn            |            Add: 1-3F,BLDG.C SAIPU SCIENCE PARK ,NO.6,YUNFEI RD.,GAOXIN DISTRICT,HEFEI,ANHUI,CHINA

Mail: zhjh@sourcewater.cn

Add: 1-3F,BLDG.C SAIPU SCIENCE PARK ,NO.6,YUNFEI RD.,GAOXIN DISTRICT,HEFEI,ANHUI,CHINA

Copyright @2023 Source Water Purification Technology Inc.

Powered by: www.300.cn  |  Tags  |  Business license

CODE

Follow Us

CODE

Mobile browsing